วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คอร์ส พี่บาส

 คลิ๊กดูคอร์สได้ที่ link ได้เลยค่ะ
https://5228231496217514466-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/centrefurther/khxrs-tula-54/khxrs-chiwa-khru-bas/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%98.%E0%B8%8454.jpg?attachauth=ANoY7cpjdbk6FRKMmVJKkIAGCcdC8SL9jxodZzzSTc690LysD0JnMvDuFtg5rxwUAqgv2GFvT4fO6YXAuhGxaqOcqqIR41f-qEvMF7xwzEBUNJiXlZhYznyu-Hd8gDr8yN9J5CPzoirbnK25IoPjsLLcjlTvpJe0ELCXQSVyvJYCsKQMZIm6WlVLQhnzDJJaEA7dTmWmRR1nSKuQ3ss4QZZv7bAbcyv8aprxHeLLvdrcKBsdbVBC0n2P8fQqSpPplEz5DK7Pu7k9P8BEjF_Fri8zw-BxXeXU9YyOLL44P2rR22EtF8yNrnK_-MV-REj_9vOl5gTXURKzh-MJZhK321vSdzos440oJ9DvDwzzDQRRkDY5cTZG3aTr7HdRFyjqX7U9s9aGSLwtbkW2McWPUDloOOwlc-cmEQ%3D%3D&attredirects=0

คอร์ส ครูเต้ย(ดร.ภคิน ถนอมเกียรติ)


คอร์สปิดเทอม เดือนตุลาคม 2554
 • CHEM 01 (เรียนทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 8.00 -10.00) เนื้อหาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
 • CHEM 03( ทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 15.15 -17.15)เนื้อหา ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 - 2
 • CHEM FOR IJSO (เรียนทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 10.15 - 12.15)เนื้อหา ตะลุยโจทย์เคมีสำหรับสนามสอบ IJSO เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสอบแข่งขันอย่างจริงจัง
 • ตะลุยโจทย์มหิดลวิทย์ (รอบแรกเรียน ทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 12.45 - 15.00,รอบ2 เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.)เนื้อหา ฝึกโจทย์ทุกเนื้อหาที่ใช้ในการสอบเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • CHEM BASIC B (เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.เวลา 8.00 - 10.00)เนื้อหา สมบัติของสาร การแยกสารให้บริสุทธิ์
 • CHEM 04 (เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.เวลา15.15 - 17.15)เนื้อหา อัตราการเกิดปฎิยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส
 • CHEM BASIC A (เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.เวลา 10.15 - 12.15)เนื้อหา การจำแนกประเภทของสาร
คอร์สเปิดเทอม เดือนพฤศจิกายน 2554
 • CHEM BASIC A (เรียนทุกวันอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ.เวลา 15.15 - 17.15)เนื้อหา การจำแนกประเภทของสาร
 • CHEM BASIC B (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ.เวลา 15.15 - 17.15) เนื้อหา สมบัติของสาร การแยกสารให้บริสุทธิ์
 • CHEM 01 (เรียนทุกวันอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ.เวลา 13.00 - 15.00) เนื้อหา โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
 • CHEM 02 (เรียนทุกอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ. เวลา 08.00 - 10.00)เนื้อหา ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • CHEM 03 (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ.เวลา 13.00 - 15.00)เนื้อหา ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 - 2
 • CHEM 04 (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ. เวลา 10.15 - 12.15) เนื้อหา อัตราการเกิดปฎิยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส
 • CHEM 05 (เรียนทุกอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ. เวลา 10.15 - 12.15) เนื้อหา ไฟฟ้าเคมีและเคมีในอุตสาหกรรม
 • CHEM 06 (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ. เวลา เวลา 08.00 - 10.00) เนื้อหา เคมีอินทรี ชีวเคมี และปิโตรเคมี
****** หยุดวันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2554 หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 54  เทศกาลปีใหม่วันที่ 31 ธ.ค. 54 - 2 ม.ค. 2555

คอร์ส ฟิสิกส์(อ.จิรัฐ)


-อาจารย์ฟิสิกส์ที่มุ่งให้เกิดความสำเร็จของการเรียนมากกว่าการทำโจทย์สถิติผู้สอนนักเรียนสอบติดแพทย์   100  %โดยเน้นสอนแนวคิด  กฎเกณฑ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการสอบตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงสนามแข่งขันต่าง ๆ ( สอบเข้า  ม. 4  สอบเข้ามหาวิทยาลัย, สอวน. ฟิสิกส์  )


คอร์สปิดเทอมเดือน ตุลาคม  2554 
 • สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม. 4/2 (เรียนทุกวัน 24  ก.ย.-  7 ต.ค. เวลา 8.00 - 10.00) เนื้อหาสมดุลกล  งานและพลังงาน,โมเมนตัมและการดล ค่าเรียน 5,000 บาท
 • ตะลุยโจทย์เข้าแพทย์ ( กสพท. )(ทุกวัน     22  ก.ย.-  5 ต.ค. เวลา10.15 - 12.15) เนื้อหาโจทย์ให้ฝึกฝนจำนวนมากตามแนวข้อสอบที่มักออก  ค่าเรียน 5,000 บาท
 • ตะลุยโจทย์เข้ามหิดล ฯ (ทุกวัน     8  ต.ค. - 22 ต.ต.เวลา 8.00 - 10.00)เนื้อหา สอนในการทำโจทย์ ข้อสังเกต การทำความเข้าใจโจทย์และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่นักเรียนมักจะพลาดในการทำข้อ สอบพร้อมโจทย์ให้ฝึกฝนจำนวนมากโดยนักเรียนใหม่จะต้องทำการทดสอบก่อนเข้า เรียนทุกคน  เพื่อประสิทธิผลในการเรียน  ค่าเรียน 4,000 บาท 
 • สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5/2 (ทุกวัน    8  ต.ค.  - 22 ต.ค.เวลา 10.15 - 12.15)เนื้อหาไฟฟ้าสถิตย์  ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ค่าเรียน   5,000  บาท
คอร์สเปิดเทอมเดือนพฤศจิกายน 2554
 • ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม(เรียนรอบแรกทุกเสาร์ 29  ต.ค.- 11 ก.พ.เวลา10.15 - 12.15,รอบ2เรียนทุกอาทิตย์  30  ต.ค.- 5 ก.พ.)เนื้อหาฝึกฝนโจทย์ในทุกหัวข้อที่ใช้ในการทำข้อสอบ  โดยนักเรียนต้องฝึกการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์  ฝึกการควบคุมเวลาโดยจะมีการประเมินผลผู้เรียนตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการเรียนนี้เป็นแนวทางที่สร้างความสำเร็จแก่ผู้เรียนในการสอบเข้าอย่างมาก
 • ทบทวน+ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 4/2 (เรียนทุกเสาร์     29  ต.ค.- 11 ก.พ. เวลา8.00 - 10.00)เนื้อหาสมดุลกล ,งานและพลังงาน ,โมเมนตัม
 • ทบทวน+ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์5/2(เรียนทุกอาทิตย์  30  ต.ค.- 5 ก.พ.เวลา 8.00 - 10.00)เนื้อหาไฟฟ้าสถิตย์,ไฟฟ้ากระแสตรง,แม่เหล็กไฟฟ้า
    ******หยุดวันอาทิตย์ที่  10 ตุลาคม และวันที่  5  ธ.ค. 2554   หยุดเทศการปีใหม่วันที่   31 ธ.ค.2554-2 ม.ค. 2555

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คอร์ส คณิตศาสตร์ ครูบิ๊ก


คอร์ส คณิตศาสตร์ ครูบิ๊ก
เดือนตุลาคม 2554 Fundamental Math
2/2 (รอบ1 )24 กันยายน-7 ตุลาคม 54 (รอบ2) 8 ตุลาคม-22 ตุลาคม 54 เวลา15.15-17.15 น.
      ปีทากอรัส/จำนวนจริง/การแยกตัวประกอบ/สมการกำลังสอง/การแปรผัน
3/2 (รอบ1 )24 กันยายน-7 ตุลาคม 54 (รอบ2) 8 ตุลาคม-22 ตุลาคม 54 เวลา8.00-10.00 น.
      อสมการ/ความน่าจะเป็น/สถิติ(พื้นฐาน)/ตรีโกณมิติ(พื้นฐาน)
4/2(รอบ1 )24 กันยายน-7 ตุลาคม 54 (รอบ2) 8 ตุลาคม-22 ตุลาคม 54 เวลา10.15-12.15 น.
    เราขาคณิตวิเคราะห์/ภาคตัดกรวย/ความสัมพันธ์/เมทริกซ์/ระบบสมการเชิงเส้น
5/2  มีรอบเดียว 24 กันยายน-7 ตุลาคม 54 เวลา 13.00-15.00 น.
    จำนวนเชิงซ้อน/การนับและการเรียง/ความน่าจะเป็น/ทฤษฎีทวิภาคนาม/ทฤษฎีกราฟ
6/2 มีรอบเดียว 8 ตุลาคม-22 ตุลาคม 54 เวลา13.00-15.10 น.
     ลำดับอนุกรม/แคลคูลัส/การกำหนดเชิงเส้น
ค่าเรียนทุกคอร์ส 4,000 บาท

เดือนพฤศจิกายน 2554 Speacial&Admission(เน้นฝีกโจทย์สำหรับผู้ที่ผ่าน Fundamentalหรือเคยเรียนเนื้อหามาบ้างแล้ว)
2/2 มีรอบเดียว เสาร์ 29 ต.ค. 11 ก.พ.เวลา13.00-15.00
       ปีทากอรัส / จำนวนจริง / การแยกตัวประกอบ / สมการกำลังสอง / การแปรผัน
3/2 มีรอบเดียว เสาร์ 29 ต.ค. 11 ก.พ.เวลา15.15-17.15
     อสมการ/ความน่าจะเป็น/สถิติ(พื้นฐาน)/ตรีโกณมิติ(พื้นฐาน)
4/2  มีรอบเดียว เสาร์ 29 ต.ค. 11 ก.พ.เวลา8.00-10.00 น.
      เราขาคณิตวิเคราะห์/ภาคตัดกรวย/ความสัมพันธ์/เมทริกซ์/ระบบสมการเชิงเส้น
5/2   มีรอบเดียว เสาร์ 29 ต.ค. 11 ก.พ เวลา 10.15-12.15 น.
      จำนวนเชิงซ้อน/การนับและการเรียง/ความน่าจะเป็น/ทฤษฎีทวิภาคนาม/ทฤษฎีกราฟ
ตะลุยโจทย์เตรียมฯ อาทิตย์ 30 ต.ค -5 ก.พ. เวลา 13.00-15.00 น.
       ฝึกฝนโจทย์ที่ใช้ทุกหัวข้อในการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯโดยสอนเนื้อหาและโจทย์ประยุกต์ในเรื่องนั้นๆ
                                                       ค่าเรียนทุกคอร์ส 4,000 บาท
เดือน พฤศจิกายน 2554 Fundamental+ สอนเนื้อหาควบคู่กับการทำโจทย์เหมาะสำหรับทบทวนหรือเรียนล่วงหน้า
1/2 มีรอบเดียว อาทิตย์ 30 ต.ค.-5 ก.พ เวลา 8.00-10.00 น.
      ทศนิยม/เส้นขนาน/การประมาณค่า/คู่อันดับและกราฟ/การให้เหตุผล/(เพิ่มเติม:เรขาคณิตพื้นฐาน)
2/2 มีรอบเดียว อาทิตย์30 ต.ค. – 5 ก.พ.เวลา10.15-12.15
      ปีทากอรัส / จำนวนจริง / การแยกตัวประกอบ / สมการกำลังสอง / การแปรผัน
3/1 มีรอบเดียว พฤหัส 27 ต.ค.-26 ม.ค เวลา 17.15-19.15 น.
     พื้นผิวและปริมาตร/สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร/กราฟ/ความคล้าย/พาราโบล่า
3/2 มีรอบเดียว 30 ค.ค-5 ก.พ..เวลา15.15-17.15 น.
      อสมการ/ความน่าจะเป็น/สถิติ(พื้นฐาน)/ตรีโกณมิติ(พื้นฐาน)
ค่าเรียนทุกคอร์ส 4,000 บาท

คอร์ส ตะลุยโจทย์ MWIT

คอร์ส ตะลุยโจทย์ MWIT
สอนโดย อ.ไมตรี ศรีทองแท้(สอนคณิตฯ),ผศ.ปิยพงษ์ สิทธิคง(สอนฟิสิกส์),อ.จิรัฐ ทิวาวรวงศ์(สอนฟิสิกส์),vดร.ภคิน ถนอมเกียรติ(สอนเคมี) และอ.นก(สอนชีวะ)มี 2 รอบ
1.เริ่มเรียน24 กันยา-7 ตุลา 54
2.เริ่มเรียน 8 ตุลาคม-22 ตุลาคม 54
ตารางที่เปิดสอน
8.00-10.00 น  ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์
10.15-12.15 น.ตะลุยโจทย์ชีวะ ,เนื้อหาฟิสิกส์
13.00-15.00 น. ตะลุยโจทย์เคมี
15.15-17.15 น.ตะลุยโจทย์คณิต
**ฟิสิกส์รอบแรกเรียนกับ อ.ปิยพงษ์ ส่วนรอบสองเรียนกับ อ.จิรัฐ

ข่าวใหม่

คอร์สเดือนตุลาคม 2554
1.คอร์ส ตะลุยโจทย์ MWIT
2.คอร์ส คณิตศาสตร์ ครูบิ๊ก
3.คอร์ส เคมี ครูเต้ย
4.คอร์ส ชีวะ พี่บาส
5.คอร์ส ฟิสิกส์ อ.จิรัฐ

ส่วนคอร์สอื่นๆกำลังทยอยออกค่ะ