วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คอร์ส ครูเต้ย(ดร.ภคิน ถนอมเกียรติ)


คอร์สปิดเทอม เดือนตุลาคม 2554
 • CHEM 01 (เรียนทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 8.00 -10.00) เนื้อหาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
 • CHEM 03( ทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 15.15 -17.15)เนื้อหา ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 - 2
 • CHEM FOR IJSO (เรียนทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 10.15 - 12.15)เนื้อหา ตะลุยโจทย์เคมีสำหรับสนามสอบ IJSO เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสอบแข่งขันอย่างจริงจัง
 • ตะลุยโจทย์มหิดลวิทย์ (รอบแรกเรียน ทุกวัน 24 ก.ย. - 7 ต.ค.เวลา 12.45 - 15.00,รอบ2 เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.)เนื้อหา ฝึกโจทย์ทุกเนื้อหาที่ใช้ในการสอบเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • CHEM BASIC B (เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.เวลา 8.00 - 10.00)เนื้อหา สมบัติของสาร การแยกสารให้บริสุทธิ์
 • CHEM 04 (เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.เวลา15.15 - 17.15)เนื้อหา อัตราการเกิดปฎิยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส
 • CHEM BASIC A (เรียนทุกวัน 8 ต.ค. - 22 ต.ค.เวลา 10.15 - 12.15)เนื้อหา การจำแนกประเภทของสาร
คอร์สเปิดเทอม เดือนพฤศจิกายน 2554
 • CHEM BASIC A (เรียนทุกวันอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ.เวลา 15.15 - 17.15)เนื้อหา การจำแนกประเภทของสาร
 • CHEM BASIC B (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ.เวลา 15.15 - 17.15) เนื้อหา สมบัติของสาร การแยกสารให้บริสุทธิ์
 • CHEM 01 (เรียนทุกวันอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ.เวลา 13.00 - 15.00) เนื้อหา โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
 • CHEM 02 (เรียนทุกอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ. เวลา 08.00 - 10.00)เนื้อหา ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • CHEM 03 (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ.เวลา 13.00 - 15.00)เนื้อหา ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 - 2
 • CHEM 04 (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ. เวลา 10.15 - 12.15) เนื้อหา อัตราการเกิดปฎิยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส
 • CHEM 05 (เรียนทุกอาทิตย์ 30 ต.ค. - 5 ก.พ. เวลา 10.15 - 12.15) เนื้อหา ไฟฟ้าเคมีและเคมีในอุตสาหกรรม
 • CHEM 06 (เรียนทุกเสาร์ 29 ต.ค. - 11 ก.พ. เวลา เวลา 08.00 - 10.00) เนื้อหา เคมีอินทรี ชีวเคมี และปิโตรเคมี
****** หยุดวันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2554 หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 54  เทศกาลปีใหม่วันที่ 31 ธ.ค. 54 - 2 ม.ค. 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น